Gospelové večery v Bohumíně

Od ledna 2016 se scházíme ke společnému poděkování skrze hudbu a zpěv.
 
Zpívané chvály, neboli gospely, jsou cestou k navázání kontaktu, po kterém toužíme duší i srdcem.
 
Je to otevřené přiznání se ke skutečnosti, že máme v srdci touhu hledat způsoby jak ano, místo důvodů proč ne .
 
Vystoupení z řady shonu a neúcty k životu.
 
Neřeší nic z toho, co nás zlobí, ale pomáhá si udržet cestu a směr kudy :)