Mé velké díky patří společnosti PROebiz  a společnosti BELISA Advertising, s.r.o.

Celé mé snažení funguje díky Pánu Bohu, mamince a tatínkovi, všem těm, které jsem kdy potkal a potkám, a všem těm, kteří v mé činnosti spatřují a nacházejí radost, úlevu a inspiraci pro sebe i své milované :)

Velký díl díků zaslouží pan Ing. Lumír Kraina, který velkoryse vyšel vstříc s prostory v Mariánských Horách u sebe v Brain Computers s.r.o.